13 juli 2020

Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19

De landelijke beleidsregel tot tegemoetkoming in de schade van amateursportorganisaties door de COVID-19 maatregelen is in de Staatscourant gepubliceerd.

Deze zogeheten TASO-regeling vindt u via deze link: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36574.html.

Er is een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar.

aanvraagformulier

De aanvraag kan van 1 september 2020 tot en met 4 oktober 2020 worden ingediend. Dit moet via een aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier vindt u vanaf 1 september op www.dus-i.nl .

samenvatting TASO regeling

  • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19
  • Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel
  • De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling)

subsidie

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar en bedraagt:

  • € 1.500,- (bij € 501,- t/m € 1.500,- doorlopende lasten)
  • € 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten)
  • € 3.500,- (bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten)

doorlopende lasten

Dit zijn de lasten voor gas, water of licht, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of andere kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen, personele lasten en onderhoud die direct betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie van de aanvrager in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020, niet zijnde huurverplichtingen. Voor wat betreft de huurlasten van 1 maart tot 1 juni werken ministerie en gemeenten nog aan een compensatieregeling. Uiterlijk 1 augustus hoopt men meer duidelijkheid hierover te hebben.

Actueel

Subsidies Sportakkoord

meer lezen >

Meer over sport in Heerlen

Lees hier meer achtergrondinformatie over sport in Heerlen.

meer lezen >

In de spotlight

Corona Helpdesk voor sportclubs - Huis voor de Sport Limburg

meer lezen >