14 oktober 2020

Corona – aanscherping maatregelen voor sport

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. De oproep is: neem je verantwoordelijkheid en volg de regels.

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen omlaag te brengen, zijn de (nieuwe) maatregelen voor sport:

 • Sportkantines zijn gesloten;
 • In sportaccommodaties worden douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen geopend blijven. Kleedkamers bij zwemgelegenheden kunnen open blijven;
 • Geen wedstrijden voor alle sporten en voor alle leeftijden. Dit geldt niet voor sportbeoefening en wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie en personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club (onderlinge wedstrijdjes);
 • Voor alle sportwedstrijden en -trainingen (zowel amateur als professioneel) geldt een verbod op de aanwezigheid van toeschouwers;
 • Het advies aan iedereen ouder dan 13 jaar is om, behalve onder het sporten, in binnensportaccommodaties een mondkapje te dragen
 • Jeugd onder 18 jaar mag gewoon trainen. Binnen en buiten gelden geen belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand;
 • Jeugd vanaf 13 jaar mag - ook na het na het sporten - niet bij elkaar komen met meer dan 4 personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet;
 • Voor 18 jaar en ouder geldt dat men buiten mag trainen in groepjes van 4 personen met 1,5 meter afstand en inachtneming van de coronamaatregelen, verspreid over het sportveld;
 • Voor 18 jaar en ouder geldt voor teamsporten dat men binnen mag trainen in groepjes van 4 personen met inachtneming van 1,5 meter en de coronamaatregelen;
 • Voor individuele sportdeelname voor 18 jaar en ouder geldt binnen een maximale groepsgrootte van 30 personen, met 1,5 meter afstand en inachtneming van de coronamaatregelen;
 • Danssport kan/mag alleen binnen 1,5 meter als er sprake is van personen die dans in de vorm van culturele uiting beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter voor het beoefenen van dans noodzakelijk is.


Meer informatie:

Voor actuele informatie over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen, kijk op :

Voor de meest actuele versie van het protocol Verantwoord Sporten kijk op de website van NOC*NSF:

Voor sport specifieke vragen kijk op de website van de sportbond(en) / sportkoepels.

Actueel

Subsidies Sportakkoord

meer lezen >

Meer over sport in Heerlen

Lees hier meer achtergrondinformatie over sport in Heerlen.

meer lezen >

In de spotlight

Corona Helpdesk voor sportclubs - Huis voor de Sport Limburg

meer lezen >