30 maart 2022

Extra steun voor amateursport

Het college stelt een bedrag van €175.000,- beschikbaar voor amateursportverenigingen die door corona in de problemen zijn gekomen. Verenigingen kampen niet alleen met teruglopende inkomsten door het wegvallen van sponsoren en kantine-omzet, maar zien ook het aantal leden en vrijwilligers teruglopen.

Het tijdelijke steunpakket is enerzijds bedoeld voor noodzakelijke investeringen in materialen om de sport te kunnen blijven aanbieden en anderzijds voor het werven van nieuwe leden via aan sport gerelateerde activiteiten. Samenwerking tussen verenigingen of met buurten wordt daarbij gestimuleerd. De steun komt bovenop de eerder verleende steunmaatregelen.

Subsidieregels

Er worden twee subsidieregels uitgewerkt, één voor noodzakelijke sportmaterialen en de ander voor het werven en binden van leden. Deze subsidieregels geven duidelijkheid over wie, waarvoor binnen welke voorwaarden voor subsidie in aanmerking komt. Het gaat om tijdelijke subsidieregels voor het jaar 2022.

Het doel van de subsidieregel voor sportmaterialen is amateursportverenigingen die door de coronapandemie in financiële problemen terecht zijn gekomen tegemoet te komen bij de aanschaf van voor het voortbestaan van de club noodzakelijke investeringen in sportmaterialen.

Het doel van de tweede subsidieregel is activiteiten te stimuleren voor het behoud en/of de aanwas c.q. toename van het aantal leden van amateursportverengingen.

De subsidieregels moeten goedgekeurd worden door het college. Daarna worden ze gepubliceerd en kunnen sportverenigingen via een daarvoor bestemd formulier aanvragen indienen. Streven is dat medio april de subsidieregels opengesteld worden.

Vragen

Via de website sportinheerlen.nl houden we iedereen op de hoogte.

Bij vragen kunt u contact zoeken via sport-heerlen@heerlen.nl of tel 045 5604089.

  Lees ook:

  https://www.heerlen.nl/extra-s...


  Actueel

  Subsidieregeling jeugdtrainers Sport is nog opengesteld tot 30 december 2022

  meer lezen >

  Meer over sport in Heerlen

  Lees hier meer achtergrondinformatie over sport in Heerlen.

  meer lezen >

  In de spotlight

  Nieuw in Heerlen : Verenigingsondersteuning

  meer lezen >