8 oktober 2020

Kwijtschelding huur gemeentelijke sportaccommodaties aan amateursport

Op 6 oktober jl. heeft het college van Heerlen besloten om de huur van gemeentelijke sportaccommodaties aan amateursportorganisaties over de periode 1 maart tot 1 juni 2020, met terugwerkende kracht kwijt te schelden.

De clubs die het betreft ontvangen een dezer dagen een brief van de gemeente met verdere toelichting.

Specifiek gaat het om de verhuur van opstallen, verhuur van buitensportcomplexen en de verhuur van binnensportaccommodaties op basis van jaarcontracten. Het gaat dus om een eenmalige kwijtschelding waar geen rechten aan ontleent kunnen worden voor eventuele door het Rijk opgelegde sluitingsperiodes in de toekomst.

De gemeente zal de gemiste huurinkomsten declareren binnen de landelijke compensatieregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19 (TVS).

Overziet uw club op dit moment financiële problemen. Neem dan contact op met S. Meertens via s.meertens@heerlen.nl of 045 5604089.

Actueel

Subsidies Sportakkoord

meer lezen >

Meer over sport in Heerlen

Lees hier meer achtergrondinformatie over sport in Heerlen.

meer lezen >

In de spotlight

Corona Helpdesk voor sportclubs - Huis voor de Sport Limburg

meer lezen >