1 mei 2020

Opstarten sport voor kinderen en jeugd: afspraken en handhaving

Er was de laatste dagen mogelijk enige onduidelijkheid over het aanbieden van georganiseerde sportactiviteiten voor de jeugd in onze gemeente. Vandaag is de nieuwe Noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg vastgesteld en hopen wij hierbij zo veel mogelijk van die onduidelijkheid weg te nemen.

Met het vaststellen van de nieuwe Noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg mogen de buitensportcomplexen onder bepaalde voorwaarden weer open. Vanaf vandaag 1 mei kunnen kinderen t/m 12 jaar weer georganiseerd en onder begeleiding samen buiten sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen dat ook, maar moeten daarbij wel 1,5 meter afstand houden. Een positieve ontwikkeling die we graag mogelijk maken en bij voorkeur op bestaande sportaccommodaties.

Buitensportcomplexen

De gemeente Heerlen maakt daarom met de sportverenigingen en andere sportaanbieders graag afspraken over de manier waarop dit het beste kan. De sportverenigingen is verzocht via onlinesportreserveringen@heerlen.nl te melden of en zo ja wanneer en op welke manier ze activiteiten gaan aanbieden aan de jeugd. Ook zaalsportverenigingen die gebruik willen maken van buitensportcomplexen kunnen via bovenstaand emailadres contact opnemen.

Georganiseerd sporten in de openbare ruimte

De (commerciële) sportaanbieders of sportverenigingen die niet beschikken over een eigen buitenaccommodatie kunnen voor jeugdactiviteiten eventueel gebruik maken van de openbare ruimte zoals een parkeerplaats of park. Ze kunnen daarvoor een concreet plan met daarin een beoogde locatie, een plan van aanpak tot het naleven van de voorzorgsmaatregelen, gegevens van de contactpersoon en de gewenste dagen en tijdstippen opgeven. Dit verzoek kan worden gestuurd naar evenementen@heerlen.nl .

Bericht van melding

Sportaanbieders ontvangen van de gemeente een retourbericht van hun melding. De melding word ook doorgestuurd naar de wijkagenten en BOA’s. Het kan zij dat zij tijdens hun reguliere rondes even komen kijken. Zijn er tijdens de georganiseerde activiteiten problemen met andere groepen dan kan dit gemeld worden bij gemeente@heerlen.nl .

Heeft u zich al bij de gemeente gemeld dan wordt dat nu verwerkt en ontvangt u binnenkort bericht hierover.

Sportprotocollen

Sportaanbieders kunnen bij de sportbonden terecht voor specifieke protocollen over trainingen. Verder verwijzen we naar de protocollen en materialen (posters e.d.) van het NOC*NSF ( https://nocnsf.nl/sportprotocol )

Vragen

Zijn er vragen dan horen we die graag.

Actueel

Subsidies Sportakkoord

meer lezen >

Meer over sport in Heerlen

Lees hier meer achtergrondinformatie over sport in Heerlen.

meer lezen >

In de spotlight

Corona Helpdesk voor sportclubs - Huis voor de Sport Limburg

meer lezen >