12 januari 2021

Stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen

Beweegaanbieders die hun aanbod willen versterken, verbeteren of vernieuwen voor inclusieve doelgroepen , kunnen gebruik maken van het “stimuleringsbudget inclusief sporten en bewegen”, tot een maximum van € 850,-.

Het gaat dan om het bereiken van mensen die vanwege etnische achtergrond, leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om zich thuis te voelen op de sportclub.

Het stimuleringsbudget vormt een belangrijk sturingsinstrument bij het behalen van de beleidsdoelen uit het programma Inclusief Sporten en Bewegen in het grotere geheel van het landelijk gesloten Sportakkoord. Hiervoor is in totaal € 300.000,- extra budget vrijgemaakt t/m 31 december 2022.

Wilt u meer informatie over de regeling, klik dan op deze link: https://clubbase.sport.nl/kennisbank/ledenwerving-behoud/ledenwerving of bekijk de video https://youtu.be/8yDHBdgkO70

Aanvragen kan door te klikken op deze link:

https://fd7.formdesk.com/noc-nsf/stimuleringsbudget_inclusief_sporten_en_bewegen

Wilt u geholpen worden bij de aanvraag van het stimuleringsbudget of heeft u ondersteuning nodig op het gebied van inclusief sporten en bewegen? Dan kunt u contact opnemen met Chantal Bos, Regioconsulente Iedereen Kan Sporten (IKS) Parkstad cbos@alcander.nl

Actueel

Subsidieregeling jeugdtrainers Sport is nog opengesteld tot 30 december 2022

meer lezen >

Meer over sport in Heerlen

Lees hier meer achtergrondinformatie over sport in Heerlen.

meer lezen >

In de spotlight

Nieuw in Heerlen : Verenigingsondersteuning

meer lezen >