Sportbeleid

Heerlen heeft een gevarieerd sport- en beweegaanbod met enkele bijzondere sportfaciliteiten. Bijvoorbeeld de handbikebaan bij Adelante, Indoor Beach Limburg, multifunctioneel sportcomplex Aarveld/A gene Bek, skatehal The Promise en de boulodrome van Club de Petanque. Maar er is nog veel meer.

Wij willen dat meer mensen gaan sporten en bewegen

Het Heerlense sportbeleid is erop gericht dat meer inwoners gaan sporten en bewegen. Iedereen op zijn eigen niveau en op een manier die het beste bij hem of haar past. Plezier in sporten staat voorop.
Bewegen draagt bij aan het verbeteren van de gezondheid en maakt ook dat mensen gemakkelijker deel kunnen nemen aan de samenleving. Ons sportbeleid is gebaseerd op drie pijlers:

  1. Sportstimulering en sportondersteuning;
    We subsidiëren sportverenigingen en sportstimuleringsprogramma’s Heel Heerlen Beweegt, Iedereen kan sporten Parkstad en Senior Actief, om inwoners in aanraking te laten komen met een breed sport- en beweegaanbod in Heerlen
  2. Sportaccommodaties en sportieve openbare ruimte;
    We bouwen en beheren goede sportaccommodaties waarmee we sportbeoefening in Heerlen mogelijk maken. Het sporten in de openbare ruimte is meer en meer in trek. Wij maken dat mogelijk met bijvoorbeeld een calisthenics parkje.
  3. Sportevenementen.
    We subsidiëren en maken sportevenementen mogelijk zoals Limburgs Mooiste en de Raboronde. We stimuleren mensen om deel te nemen maar promoten daarmee ook de stad.

Raakvlakken met beleidsterreinen

De Heerlense sport draagt bij aan verschillende maatschappelijke opgaven:

Skatehal The Promise wordt voor een deel geëxploiteerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen hier werkervaring. (participatie)

Heerlen is JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht). Sportaanbieders en sportconsulenten werken samen met de GGD ZL om te zorgen dat de jeugd in Heerlen gezond opgroeit. (gezondheid)

Sinds 2017 wordt de WMO in Heerlen grotendeels uitgevoerd door zorgcoöperatie Stand-By!. Het activeren van cliënten om deel te nemen aan beweegactiviteiten heeft daarin een belangrijke rol. (WMO)

Heerlen profileert zichzelf als een urban stad. De murals in Heerlen zijn daarvan een goed voorbeeld. Ook (sport)evenementen International Break Dance Event en Pro Freestyle zijn echte urban evenementen. (programma Centrum)

Actueel

Maatschappelijke Dienst Tijd Sport

meer lezen >

Meer over sport in Heerlen

Lees hier meer achtergrondinformatie over sport in Heerlen.

meer lezen >

In de spotlight

Nieuw in Heerlen : Verenigingsondersteuning

meer lezen >