Privacyverklaring

Privacy verklaring
Op het portaal “Sport in Heerlen” verwerken wij informatie over sport en sportaanbieders in de gemeente Heerlen. Dit doen wij met een tweetal doelen. Het eerste doel is om het sportaanbod van sportaanbieders uit de gemeente Heerlen bij inwoners onder de aandacht te brengen. Ten tweede om Heerlen op sportieve wijze te profileren.
Het verwerken van deze informatie is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de gemeente Heerlen en de sportaanbieders. De gemeente Heerlen informeert haar burgers via dit portaal over sportbeleid, regelingen, sportlocaties en sportevenementen. De sportaanbieders kunnen via dit portaal hun sport activiteiten en sport-evenementen kenbaar maken.
De informatie die in het portal verwerkt wordt bevat mogelijk persoonsgegevens waaronder contactgegevens en foto’s. Deze gegevens zijn noodzakelijk om informatie te kunnen verstrekken over de betreffende sportaanbieder en om hiermee in contact te kunnen treden. Deze gegevens worden alleen verwerkt na uitdrukkelijke toestemming. Alle gebruikers van dit portaal moeten zich houden aan de regels van de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevens-bescherming). Dit geldt ook voor de sportaanbieders met wie de gemeente Heerlen samenwerkt ten behoeve van dit portaal. Hen is nadrukkelijk geboden om alleen persoons-gegevens te publiceren waarvoor de sport-aanbieder toestemming heeft gekregen van de betrokkene om deze openbaar te mogen maken.
Zo gaan wij om met uw persoonlijke gegevens
Wij vragen nooit meer gegevens dan nodig. We gebruiken deze gegevens nooit voor een ander doel dan met u is besproken of wettelijk is toegestaan.
Alleen met toestemming
Persoonlijke informatie vastleggen, opvragen, inzien of delen met anderen doen we alleen met uw toestemming of op basis van wettelijke verplichtingen.
Uw privacy als gebruiker van deze website
Uw bezoek aan deze website kan geheel anoniem plaatsvinden. Wel zijn wij geïnteresseerd in gegevens die inzicht geven in bezoekersgedrag van onze gebruikers. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld welke pagina’s het meest bezocht worden, op welk tijdstip de meeste bezoekers komen, hoe lang bezoekers op de site blijven, etc. Dit is geheel anoniem en heeft alleen als doel om de website continu te verbeteren.
Vermoedt u dat uw privacy is geschonden?
Als u vermoed dat het portaal “Sport in Heerlen” uw privacy heeft geschonden dan kunt u zich melden bij de sportaanbieder indien het om informatie gaat waar de sportaanbieder verantwoor-delijk voor is. Indien het informatie van de gemeente Heerlen betreft dan kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming. Die is bereikbaar via gemeente@heerlen.nl of tel. 14045.

Zo gaan wij om met uw persoonlijke gegevens

We vragen nooit meer gegevens dan nodig. We gebruiken de gegevens nooit voor een ander doel dan met u is besproken of wettelijk is toegestaan.

Alleen met toestemming of op basis van wettelijke bevoegdheden

Persoonlijke informatie vastleggen, opvragen, inzien of delen met anderen doen we alleen met uw toestemming of op basis van wettelijke verplichtingen.

Uw privacy als gebruiker van deze website

De gemeente Heerlen respecteert uw privacy als bezoeker van deze website en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u via webformulieren verstrekt vertrouwelijk en conform de wet wordt behandeld

Uw bezoek aan deze website kan geheel anoniem plaatsvinden. Wel zijn wij geïnteresseerd in gegevens die inzicht geven in bezoekersgedrag van onze gebruikers. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld welke pagina’s het meest bezocht worden, op welk tijdstip de meeste bezoekers komen, hoe lang bezoekers op de site blijven, etc. Dit is geheel anoniem en heeft alleen als doel om de website continu te verbeteren.

Vermoedt u dat uw privacy is geschonden?

Als u vermoed dat de deze website uw privacy heeft geschonden, dan kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming. Die is bereikbaar via gemeente@heerlen.nl of tel. 14045.

Actueel

Winnaars Nationale Sportinnovator Prijs 2023: ‘Een (sociaal) veilig sportklimaat’ bekend

meer lezen >

Meer over sport in Heerlen

Lees hier meer achtergrondinformatie over sport in Heerlen.

meer lezen >

In de spotlight

Nieuw in Heerlen : Verenigingsondersteuning

meer lezen >