8 februari 2021

Coöperatie Samen Winnen Heerlen nodigt andere sportverenigingen uit om zich aan te sluiten

In december 2019 richtten 8 Heerlense binnen- en buitensportverenigingen de maatschappelijke coöperatie ‘Samen Winnen Heerlen’ op. Door als coöperatie in te kopen en aanbestedingen te doen, bespaarden zij in 2020 al € 36.000 op de investering in sportmaterialen en de verduurzaming van hun accommodatie

Deze subsidie van € 36.000 ontvingen zij dankzij de regeling Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties (BOSA). Deze regeling subsidieert 20% van de kosten als je als vereniging minimaal € 25.000 in sportmaterialen of een verbouwing van je sportaccommodatie investeert. Een dergelijke investering was voor de zelfstandige verenigingen niet haalbaar, maar als coöperatie wel.

Meer winst
Naast de financiële voordelen leverde de coöperatie meer winst op. Het ontmoeten van andere verenigingen in de coöperatie blijkt leerzaam. “Je leert van elkaars problemen, je hebt oplossingen voor elkaar, dus buiten dat het een financieel gewin is, vind ik het een enorm gewin om met die verenigingen ook samen andere dingen op te pakken en te organiseren. Daar heeft iedereen profijt van”, licht Karel Knaps, voorzitter FC Hoensbroek, toe.

Meer verenigingen welkom

De coöperatie ‘Samen Winnen Heerlen’ staat open voor alle sportverenigingen uit Heerlen en omgeving. Zij zijn van harte uitgenodigd om zich bij ‘Samen Winnen Heerlen’ aan te sluiten, mee te doen aan de projecten en te profiteren van de voordelen. Want samen winnen we meer!

Over Samen Winnen Heerlen

Bij de coöperatie ‘Samen Winnen Heerlen’ zijn 8 Heerlense sportverenigingen aangesloten. Gemeente Heerlen faciliteerde het proces om te komen tot de maatschappelijke coöperatie en maakte een video over het succes ervan.

Meer info:

Cristan Segers | tel:06 -31044927 | c.segers@hvdsl.nl

Actueel

Maatschappelijke Dienst Tijd Sport

meer lezen >

Meer over sport in Heerlen

Lees hier meer achtergrondinformatie over sport in Heerlen.

meer lezen >

In de spotlight

Nieuw in Heerlen : Verenigingsondersteuning

meer lezen >