5 maart 2024

Maatschappelijke Dienst Tijd Sport

Momenteel zijn ruim 60 leerlingen van het Sintermeertencollege actief binnen het programma ‘MDT-kort’. Tijdens de ‘Maatschappelijke Dienst Tijd’, een variant op de maatschappelijke stage, lopen jongeren kortdurend stage bij een sportvereniging of -organisatie in de regio.

Zij volgen het keuzevak BSM: Bewegen, Sport en Maatschappij. Vanuit dit vak is het verplicht om stage te lopen. Dit kan de student middels MDT-kort doen bij de sportvereniging, met als ultiem doel het enthousiasmeren / werven van de vrijwilliger van de toekomst.

MDT-kort draagt via stagecoaches bij aan een goede begeleiding van de student. In de aanloopfase hielpen de coaches de leerlingen die geen stageplek konden vinden door mogelijke plekken aan te geven.

Tijdens de stage, bezoeken de coaches de studenten in de uitvoering. Het streven is om iedere student enkele keren ‘in actie’ te zien. De voortgang wordt dan ook met de begeleider op de stageplek besproken en deze begeleider geeft aan dit bezoek en de betrokkenheid heel waardevol te vinden. Dit is in vergelijking met het telefoongesprek, dat traditioneel aan het einde van de stage werd gevoerd, een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering.

De leerlingen zijn voornamelijk actief bij hun eigen sportvereniging. Er zijn zo’n 25 verschillende verenigingen in de regio waar zij hun taken uitvoeren. Hier verzorgen zij voornamelijk trainingen aan jeugdteams of -leden. Aan het begin van het traject werd er gestuurd op het uitvoeren van taken die binnen de eigen interesse liggen. Denk hierbij aan taken als kantinebeheer, jeugdcommissie of het beheer van social media kanalen. In de praktijk blijkt het verzorgen van trainingen veruit de meest populaire optie. Wij hopen dat deze opzet, waarbij gestimuleerd werd bij de eigen vereniging aan de slag te gaan, ook een bijdrage levert aan het blijven bewegen.

Inmiddels is vanuit de subsidieverstrekker ‘ZonMw’ een nieuwe ‘tranche’ geopend. Naast de mogelijkheden met de huidige samenwerkingspartner, het Sintermeertencollege, heeft zich nog een mogelijke samenwerkingspartner gemeld. Vooral vanwege de vele positieve reacties en het beoogde doel om jongeren enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk, onderzoekt Heel Heerlen Beweegt de mogelijkheden om hier ook volgend schooljaar/sportseizoen mee aan de slag te gaan.

Wil je meer informatie over MDT-kort, zoals we dit in Heerlen uitvoeren, neem dan contact op met Thijs van Veen via tvanveen@alcander.nl of 06 - 4314 1282.

Actueel

Winnaars Nationale Sportinnovator Prijs 2023: ‘Een (sociaal) veilig sportklimaat’ bekend

meer lezen >

Meer over sport in Heerlen

Lees hier meer achtergrondinformatie over sport in Heerlen.

meer lezen >

In de spotlight

Nieuw in Heerlen : Verenigingsondersteuning

meer lezen >