16 november 2020

opschorting facturatie huur gemeentelijke sportaccommodaties

De facturatie van de huur voor de gemeentelijke sportaccommodaties voor amateursportorganisaties voor de periode vanaf juni 2020 tot en met december 2020 wordt voorlopig opgeschort. De clubs ontvangen hier deze week nog een brief over.

Het College van B&W is voornemens om nog voor het einde van het jaar een besluit te nemen over het eventueel (gedeeltelijke) kwijtschelden van de huur over de betreffende periode.

Zo gauw er een besluit genomen is, informeren wij u hierover. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Team Vastgoed 045–5605040.

Eerder heeft de gemeente de huur van gemeentelijke sportaccommodaties voor amateursportorganisaties voor de periode maart tot en met mei 2020 kwijtgescholden.

Actueel

Winnaars Nationale Sportinnovator Prijs 2023: ‘Een (sociaal) veilig sportklimaat’ bekend

meer lezen >

Meer over sport in Heerlen

Lees hier meer achtergrondinformatie over sport in Heerlen.

meer lezen >

In de spotlight

Nieuw in Heerlen : Verenigingsondersteuning

meer lezen >