14 december 2020

Rapportcijfer klanttevredenheid binnensportaccommodaties Heerlen 7,6

Afgelopen zomer is door de gemeente Heerlen een klanttevredenheidsonderzoek uitgezet onder de sportaanbieders die de gemeentelijke binnensportsportaccommodaties huren. De resultaten zijn weergegeven in een zogenaamde Infografic.

Het onderzoek laat, over het geheel gezien, een positief beeld zien. Er is sprake van een relatief hoge klanttevredenheid. Geen enkele accommodatie scoort een onvoldoende. Het algemene rapportcijfer is een 7,6. In 2013 was dit cijfer een 7,4.

Conclusie

Eind augustus 2020 kregen 92 gebruikers van binnensport-accommodaties in Heerlen een digitale vragenlijst. In totaal vulden 39 gebruikers deze volledig in. Een respons van 42%.

De tevredenheid over het reserveren van een accommodatie is groot. Het online-reserveren wordt weinig gebruikt. Clubs geven aan liever te bellen of te mailen, dat werkt in hun ogen prima. Verder ervaart 30% van de clubs wel eens problemen bij de beschikbaarheid van zalen en/of uren maar dat wordt meestal naar tevredenheid opgelost. Ook de service door de beheerders wordt goed gewaardeerd. Er zijn verbeterpunten voor wat betreft de hygiëne met name bij de oudere accommodaties en specifiek bij de schoonmaak van vloeren en toiletten. Het merendeel van de clubs is ook tevreden over de kantines.

Acties vanuit de gemeente

  • De opmerkingen over de hygiëne en ventilatie/temperatuur worden waar mogelijk opgepakt. Opslagruimte blijft een punt. Bij nieuwbouw van sportaccommodatie realiseren wij in ieder geval 10m3 extra boven de algemene normen.
  • De ventilatie binnen de sportaccommodaties is de laatste maanden gecheckt door een gespecialiseerd bedrijf. In 4 accommodaties zijn aanpassingen nodig. We zijn op zoek naar praktische oplossingen.
  • We gaan in 2021 onderzoeken of we het gebruik van ons online reserveersysteem kunnen verhogen.
  • De bezetting van sommige binnensportaccommodaties kent piekmomenten in de avonduren. Daardoor kunnen we niet aan ieders wensen voldoen. Voor de toekenning van de uren hanteren we criteria. We gaan deze criteria voor de zomer nog eens kritisch bekijken (passen ze nog binnen het gemeentelijke beleid?) en duidelijk op papier zetten en communiceren

Dit klanttevredenheidsonderzoek zal over 3 jaar herhaald worden.

Voor de Infografic klik hier

Actueel

Maatschappelijke Dienst Tijd Sport

meer lezen >

Meer over sport in Heerlen

Lees hier meer achtergrondinformatie over sport in Heerlen.

meer lezen >

In de spotlight

Nieuw in Heerlen : Verenigingsondersteuning

meer lezen >