16 december 2020

Verlenging Iedereen kan Sporten Parkstad

Het in 2018 gestarte project ‘Iedereen kan Sporten’ (IKS) laat positieve resultaten zien. Het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking sluit beter aan op de behoefte van de doelgroep. Ook is het aanbod beter bekend bij de doelgroep door de website Iedereen Kan Sporten Parkstad en de app Uniek Sporten. Martin de Beer, bestuurlijk voorzitter van IKS Parkstad, is blij met de resultaten. “Bewegen is voor iedereen belangrijk, dus ook voor mensen met een beperking. Ik vind het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Daarbij moeten we niet alleen werken aan een passend aanbod, maar ook aan de bekendheid daarvan. We verlengen het programma daarom met twee jaar.”


IKS is een samenwerking tussen de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf. Gemeente Heerlen is trekker van het programma en de uitvoering ligt bij Alcander. Een regioconsulent in dienst van Alcander werkt samen met sportaanbieders, speciaal onderwijs, en andere partners om sporten en bewegen voor mensen met een beperking te verbeteren. De gemeenten financieren het project door €0,35 per inwoner per jaar in te leggen. Het project focust op drie pijlers; jeugd met een beperking, afstemming vraag en aanbod en kennisdeling.

Jeugd met een beperking

Omdat bewegen op jonge leeftijd de kans vergroot om ook op oudere leeftijd te bewegen wordt er samengewerkt met de scholen voor speciaal onderwijs en sportverenigingen. Op deze manier hebben al 750 leerlingen kennisgemaakt met het sportaanbod. Dit gaat IKS de komende jaren voortzetten. Ook bij de sportevenementen in Parkstad is er meer aandacht voor deze groep. Nieuwe activiteiten zijn bijvoorbeeld de wedstrijden voor gehandicapten bij de Abdijcross en de trappenmarathon in Landgraaf.

Afstemming vraag en aanbod

Om het aanbod beter af te stemmen op de vraag worden initiatieven en evenementen van verenigingen en zorginstellingen ondersteund. Zo is de handbike wedstrijd bij de Raboronde ontstaan door St. Cyclocross, Adelante en On Wheels bij elkaar te brengen. En dragen zorgaanstellingen kennis over hoe om te gaan met de doelgroep over aan clubs. Ook de komende jaren worden verenigingen en organisatoren van evenementen gestimuleerd om activiteiten voor mensen met een beperking op te zetten of uit te breiden.

Kennisdeling

Om kennis te delen worden kleinschalige netwerkbijeenkomsten georganiseerd waar actuele ontwikkelingen en goede voorbeelden staan centraal. Ook organiseert IKS bijscholingen en trainingen. Zo worden verenigingen tijdens trainingen begeleid door medewerkers van JENS. De komende periode wordt ook bekeken of de subsidies voor deze doelgroep in Parkstad uniformer kunnen.

Actueel

Winnaars Nationale Sportinnovator Prijs 2023: ‘Een (sociaal) veilig sportklimaat’ bekend

meer lezen >

Meer over sport in Heerlen

Lees hier meer achtergrondinformatie over sport in Heerlen.

meer lezen >

In de spotlight

Nieuw in Heerlen : Verenigingsondersteuning

meer lezen >