ROOTZ SportProject

De sportconsulenten van Heel Heerlen Beweegt zetten zich in om in Heerlen meer mensen in beweging te krijgen, van jong tot oud, met en zonder beperking. Dit doen ze samen met verschillende partners. Binnen de ambitie inclusief sporten en bewegen van het sportakkoord Heerlen wordt er gewerkt aan het doel om meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier te laten ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving. Hiervoor is een breed aanbod van sport nodig, als training, ondersteuning en ervaring zodat sportaanbieders kunnen voorzien in de behoefte van verschillende sporters. Vanuit dit oogpunt is Heel Heerlen Beweegt een samenwerking met JENS aangegaan en is het project Rootz Sporten ontstaan. In het filmpje wordt het project Rootz sporten verder toegelicht en vertellen de partners over het belang en de positieve ontwikkelingen van het project.

Actueel

Sportcafé Ondernemende sportaanbieders Heerlen een succes!

meer lezen >

Meer over sport in Heerlen

Lees hier meer achtergrondinformatie over sport in Heerlen.

meer lezen >

In de spotlight

Nieuw in Heerlen : Verenigingsondersteuning

meer lezen >