StandBy Training Positief Gezond voor Burgers

Heerlen STAND-BY! is één van de kernpartners van de Beweging Limburg Positief Gezond. Als implementatiecoach Positieve Gezondheid laat Thea Verkoeijen niet alleen collega’s maar ook anderen graag profiteren van de kennis en inzichten die worden opgedaan in hun organisatie. Daarvoor interviewde zij Danielle van der Helden (aandachtfunctionaris Positieve Gezondheid en mede-grondlegger van deze training).

Ontstaan;
Voorjaar 2020 gaf Thea Reflectiebijeenkomsten die onderdeel zijn van de training Positieve Gezondheid (PG). Soms moet het bij de deelnemers nog een tijdje allemaal bezinken en worden geoefend, maar we horen en zien vaak al ter plekke dat er iets moois gebeurt.

Alle medewerkers van de organisatie volgen al of starten nog met de training Positieve Gezondheid. Een aantal collega's had vorig jaar na het volgen van de training PG meteen dromen om de toepassing van Positieve Gezondheid bij burgers meer te laten aansluiten. Voor een deel was hierin al voorzien, namelijk door de inspirerende workshop die Burgerkracht geeft aan burgers, “Positieve Gezondheid en ik Positief Gezond!". Alleen het toepassen en integreren in het dagelijks leven is na een eenmalige workshop nog niet zo vanzelfsprekend.

Tijdens de intakes zagen Joyce en Danielle veelal dezelfde terugkerende hulpvragen ontstaan. Hulpvragen die vooralsnog werden beantwoord door het inzetten van maatschappelijk werk of individuele begeleiding. Joyce en Danielle kregen samen al heel snel het idee om dit collectief op te pakken d.m.v. van een training, een training waarin het gedachtengoed van Positieve Gezondheid werd verankerd. Zo is het begonnen!

Joyce Ophelders en Daniëlle van der Helden zijn gaan brainstormen. Hebben een plan gemaakt en mij en de gebiedsmanager hierin betrokken. We waren gelijk enthousiast. Er bestonden wel al groepen voor mensen met ongeveer gelijksoortige ondersteuningsvragen, maar dit zou heel anders zijn. Er zijn interne afspraken gemaakt en het tweetal is gewoon gaan doen en heeft gaandeweg enkele zaken bijgesteld.

De training Positief Gezond voor burgers was geboren!

Wat is het: Het is een traject van 13 weken waarbij steeds aan 1 van de 6 dimensies van Positieve Gezondheid aandacht wordt gegeven en de verdieping wordt gezocht met elkaar. Het betreft 8 bijeenkomsten (extra aandacht voor leefstijl en zingeving), begeleid door 2 medewerkers waarbij tussendoor ook huisbezoeken plaatsvinden door 2 praktische ondersteuners (of indien noodzakelijk door intakers) om de individuele veranderwens te begeleiden.

Doelgroep; Burgers die meer inzicht willen krijgen in hun eigen functioneren en/of persoonlijke ontwikkeling. We zien de training als verlengde intake, waarbij ook direct praktische zaken opgepakt kunnen worden. De training kan ondersteunend zijn bij het verhelderen van de ondersteuningsvraag.

Voorwaarde: Men moet enige zelfreflectie hebben.

Groepsgrootte: 8-10 deelnemers. Tijdens deze coronatijd, houden we een max. Van 6 deelnemers aan om zo ook de afstand en de maatregelen zo veel als mogelijk te waarborgen.

Wat levert het op voor de deelnemers? Wat ik zelf wil, kan en nog nodig heb, weet ik nu. Per individu kan het anders zijn wat het oplevert, meer eigen regie en zelfredzaamheid neemt toe.

Wat levert het op voor Heerlen STAND-BY!?

  • Verspreiding van het gedachtegoed Positieve Gezondheid
  • De burger leert meer over eigen regie
  • De burger vindt meer balans in het leven
  • De burger leert meer over de mogelijkheden die SB kan bieden
  • Collectieve aanpak
  • Minder individuele begeleiding/maatschappelijk werk
  • Meer samenhorigheid en contact met elkaar in de wijk/buurt

Wat kost het? Voor de burger niets. Voor de organisatie is het een behoorlijke tijdsinvestering qua tijd en omvang. Dit verdient zich terug in meer eigen regie en zelfredzaamheid van de burger, die merendeels niet meer doorstroomt naar individuele begeleiding of maatschappelijk werk, maar voorliggend in de wijk/buurt verbindingen heeft gelegd.

Wat hebben we nodig om dit verder te implementeren?
Enthousiaste medewerkers en commitment vanuit de organisatie.

Hoe gaan we nu verder?
Volgens het Train de trainer-principe gaan we stapsgewijs uitrollen naar gebied 4, daar gaan Katinka Coenen en Marlies Voragen aan de slag en vervolgens naar de 2 andere gebieden in Heerlen.

Wat heeft het Daniëlle gebracht?
Daniëlle vertelt dat ze na elke bijeenkomst met een grote smile naar huis gaat. Ze ziet dat het ook in deze groepen echt werkt! Ze geeft aan dat ze hierdoor ook zelf gegroeid is in het toepassen van PG.

Bij wie kan met terecht voor informatie over deze training?
Vooralsnog bij Daniëlle van der Helden en Thea Verkoeijen. Joyce Ophelders is tot medio juni 2021 niet bereikbaar ivm zwangerschapsverlof.

Hoe ziet zo'n traject eruit?
Naar behoefte en passend bij de veranderwens vinden er huisbezoeken plaats door de praktische begeleider of intaker. In het draaiboek staan er 3 vaste momenten gepland, maar dit kan minder of indien nodig meer zijn. Tevens worden er naar gelang behoefte andere professionals uitgenodigd, zoals bijvoorbeeld Schunck, de sportconsulent of medewerker Zingeving om de deelnemers uitleg te geven over een bepaald onderwerp zodat dit kan bijdragen aan zijn of haar veranderwens.

Het geschreven draaiboek is een uitgangspunt en kan dus iets variëren per groep. Invulling wordt afgestemd met de behoefte van de deelnemers.

Nieuwe groep van start in gebied 4
In gebied 4 gaan Katinka en Marlies van start.

Aanmelden voor een training doen we vooralsnog via een intaker.

Voorbeeld en ervaring
Ontvangen feedback van POH en burger;
Burger gaat meer de deur uit, staat positiever in het leven, deelnemers maken wandelafspraken met elkaar buiten de groep om.

Praktijkvoorbeeld
Jonge dame halverwege de 20, verslaafd aan alcohol en softdrugs, moeilijke jeugd gehad. Woont sinds kort zelfstandig, kent niemand in de buurt, ervaart depressies, heeft foute vrienden, hanteert weinig structuur en zegt geen perspectief te hebben. Mevrouw stelde als hulpvraag: individuele begeleiding omdat mevrouw tegen veel zaken in het leven aanloopt, wekelijks wil ventileren, ondersteuning bij het zelfstandig wonen en het werken aan zelfvertrouwen.

Na het intakegesprek is voorgesteld om in plaats van individuele begeleiding haar aan de training Positief Gezond te laten deelnemen, waarbij zij zelf zou kunnen aangeven waaraan ze wilde werken. Dat vond mevrouw het beste plan sinds jaren. Ze is gestart in de groep, ze voelt zich op haar gemak om daar openhartig haar verhaal te doen. Ze past meteen de tips in de training toe. Samen met haar praktische begeleider geeft ze vorm aan de behandelde onderwerpen en haar veranderwens.

Ze geeft aan dat haar doel is bereikt, van niet meer buiten willen komen naar gemotiveerd naar 2x per week naar afspraken te gaan. Ze doet nu mee met de sportactiviteiten in de wijk. Ze had eerder de kunstacademie gevolgd. Als laatste stap gaat nu nog gezocht worden om de aansluiting bij haar vroegere passie weer te vinden. Momenteel is er nog sprake van alcohol en cannabisverslaving, mevrouw geeft aan hiermee wel te kunnen functioneren. Ze werkt toe naar behandeling- afkicken. Ze gaf aan het begin van de training aan er nog niet klaar re zijn voor de behandeling, maar wilde nu wel de stap nemen om telefonisch contact op te nemen met de kliniek om in ieder geval haar doorlopen proces van de training te bespreken.

Ze geeft aan dat ze eerder het vertrouwen in de hulpverlening verloren was. Deze voor haar nieuwe en laagdrempelige manier past bij haar. Letterlijk zegt ze “ik vind het leuk om weer eens doelen in mijn leven te hebben en dat ik er ook direct aan werk, ik heb weer focus, ik begin me echt beter te voelen”.

Ook het feit dat ze in de groep andere mensen kan ondersteunen geeft haar een goed gevoel.

Groepsproces, tips geven, ervaringen delen.

Dit resultaat hadden we niet verwacht als we alleen individuele begeleiding hadden ingezet. Zeker niet binnen een tijdsbestek van een kwartaal.

Noot: speciale dank aan de jonge dame uit bovenstaand praktijkvoorbeeld. Niet alleen omdat we haar situatie hebben mogen beschrijven, maar ook omdat zij heeft aangeboden dit artikel van een zelfontworpen logo te voorzien!

Actueel

Sportcafé Ondernemende sportaanbieders Heerlen een succes!

meer lezen >

Meer over sport in Heerlen

Lees hier meer achtergrondinformatie over sport in Heerlen.

meer lezen >

In de spotlight

Nieuw in Heerlen : Verenigingsondersteuning

meer lezen >