11 november 2021

Beleidsregel subsidiering amateursport

De Sportraad heeft op vraag van de gemeente een advies uitgebracht over de Beleidsregel subsidiëring amateursportverenigingen. Het advies van de Sportraad is om de beleidsregel inhoudelijk bij te stellen om beter aan te sluiten bij het huidige sportlandlandschap. Er zijn vier deeladviezen, te weten: huur zwemwater, subsidieplafond, topsportbonus en subsidie jeugdleden. Zie verder: Advies Sportraad Waarderingssubsidies 2022

De beleidsafdeling sport gaat met het advies aan de slag. We denken het advies van de Sportraad over te kunnen nemen met uitzondering van het onderdeel huur zwemwater. Het voorstel van de Sportraad over de zwembadhuur zal op een later moment met de exploitant van het zwembad moeten worden doorgesproken. We verwachten dat het college eind november een besluit over de aanpassing van de beleidsregel zal nemen.

Vragen

Mail ons via sport-heerlen@heerlen.nl of bel 045 560 4089.

Meer informatie over de Sportraad

Klik op de volgende link: Sportraad Heerlen

De actuele beleidsregel

Klik op de volgende link: Beleidsregel subsidiering amateursportverenigingen 2020

Knipsel sportraad

Actueel

Maatschappelijke Dienst Tijd Sport

meer lezen >

Meer over sport in Heerlen

Lees hier meer achtergrondinformatie over sport in Heerlen.

meer lezen >

In de spotlight

Nieuw in Heerlen : Verenigingsondersteuning

meer lezen >