Sportraad Heerlen

De Sportraad is een adviesorgaan voor sportbeleid in Heerlen. De sportraad bestaat uit vertegenwoordigers uit verschillende sectoren die een grote affiniteit hebben met sport en sportstimulering in Heerlen.

De sportraad is te bereiken via: sportraad@heerlen.nl

Doel van de Sportraad is de sportbeoefening (breedtesport) in Heerlen te bevorderen door enerzijds een signalerende taak te vervullen en anderzijds door het stimuleren van samenwerkingen tussen sportaanbieders, gemeente en lokale partners. Daarbij adviseert de sportraad de gemeente gevraagd en ongevraagd.

Klik hier voor het Reglement Sportraad.

De sportraad komt 3 tot 4 maal per jaar bij elkaar, organiseert netwerkbijeenkomsten en adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd.

De sportraad bestaat uit:

  • Andre Mostard (eigenaar Sportvoedingscoach, bestuurslid korfbal Mariarade, mede-oprichter Stichting Fit Kind).
  • Frank Poulis (penningmeester sectie voetbal, belangenorganisatie amateur voetbalverenigingen, lid RKVV Weltania)
  • Jeroen Regtop (praktijkhouder Regtop Fysiotherapie, sportmedische commissie HC Nova, ambassadeur sportfysiotherapie NL))
  • Gioya van Tongeren (procesbegeleider Inclusie en Diversiteit KNVB, procesbegeleider Sport SPN, Kernteam Sportakkoord)
  • Minno Gielens (leraar lichamelijke opvoeding Bernadinuscollege SVOPL, trainer Bekkerveld Jo7))


Huidige projecten:

  • Monitoring projecten Sportakkoord
  • Klanttevredenheidonderzoek Binnensportaccommodaties Heerlen- klik hier voor informatie
  • Advies Waarderingssubsidie 2022 - klik hier voor informatie

Meepraten over sport in Heerlen of interesse in een van de projecten?

Neem dan contact op met de Sportraad via sportraad@heerlen.nl

Actueel

Winnaars Nationale Sportinnovator Prijs 2023: ‘Een (sociaal) veilig sportklimaat’ bekend

meer lezen >

Meer over sport in Heerlen

Lees hier meer achtergrondinformatie over sport in Heerlen.

meer lezen >

In de spotlight

Nieuw in Heerlen : Verenigingsondersteuning

meer lezen >