Sportplatform Heerlen

Het sportplatform is een adviesorgaan voor sportbeleid in Heerlen. Het denkt mee over ontwikkelingen binnen de Heerlens sport. Er is een regiegroep die de zaken coördineert. De regiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van sportaanbieders in Heerlen en overlegt regelmatig met de gemeente.

Doel van het sportplatform is de sportbeoefening (breedtesport) in Heerlen te bevorderen door samenwerking tussen de sportaanbieders in de breedste zin van het woord. Het wil een afspiegeling zijn van alle sportaanbieders in Heerlen en verbindingen tussen deze sportaanbieders stimuleren.

De regiegroep komt 3 tot 4 maal per jaar bij elkaar, organiseert netwerkbijeenkomsten en adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd.

De regiegroep bestaat uit:

  • Frans Josef Breuer (BC Victoria)
  • Andre Mostard (Sportvoedingscoach)
  • Frank Poulis (RKVV Weltania)
  • Jeroen Regtop (Fysio Regtop)
  • Gioya van Tongeren (Tongeren & Partners BV.)
  • Minno Gielens (Voortgezet Onderwijs)
  • Pascal Steinbusch ( Speciaal Onderwijs)

Meepraten over sport in Heerlen

Neem contact op via sportplatformheerlen@gmail.com

Actueel

Webinars voor bestuurlijk en technisch kader

meer lezen >

Meer over sport in Heerlen

Lees hier meer achtergrondinformatie over sport in Heerlen.

meer lezen >

In de spotlight

Corona Helpdesk voor sportclubs - Huis voor de Sport Limburg

meer lezen >