Subsidie en regelingen voor verenigingen

We ondersteunen sportverenigingen en sportaanbieders, die op hun beurt van Heerlen een sportievere stad maken. Dit doen we soms financieel, maar ook op andere manieren. Sportverenigingen kunnen een waarderingssubsidie of andere verenigingsondersteuning aanvragen. We huldigen sporters en sportverenigingen die een unieke prestatie leveren.

Waarderingssubsidie

Sportverenigingen kunnen jaarlijks een waarderingssubsidie aanvragen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. De sportvereniging moet o.a. in Heerlen sportactiviteiten aanbieden en minstens 40 sportende leden hebben. Wanneer een club in aanmerking komt voor een subsidie staat in de beleidsregel subsidiering amateursportverenigingen. Per jaar is een vast bedrag hiervoor beschikbaar. Een aanvraag moet voor 1 april worden ingediend.

Subsidie voor sportevenementen

We verlenen in bepaalde gevallen een subsidie voor het organiseren van sportevenementen. Ook hier zijn voorwaarden aan verbonden. Het evenement moet minimaal 500 bezoekers trekken en de sportparticipatie in Heerlen verhogen. Wanneer u in aanmerking komt voor een subsidie staat in de beleidsregel subsidiering evenementen. Per jaar is een vast bedrag hiervoor beschikbaar. Een aanvraag moet 12 weken voor de start van het evenement zijn ingediend

Sportondersteuning

Sportverenigingen en ook andere sportaanbieders krijgen steeds meer te maken met complexere regelgeving, nieuwe landelijke en lokale ontwikkelingen, minder leden en vrijwilligers e.d. We ondersteunen in bepaalde gevallen initiatieven die hierop inspelen. Denk aan de Open Club filosofie (open houding, samenwerken, vraag- en buurtgericht, ondernemend).

De ondersteuning varieert van telefonisch advies tot de inzet van een (externe) deskundige of het verstrekken van een subsidie.

Huldigingen

We huldigen in bepaalde gevallen onze sportkampioenen. Informeer ons als u een Heerlense sporter kent die een unieke prestatie heeft geleverd.

Jubilea

Verenigingen die een (officieel) bestaansjubileum vieren ontvangen in bepaalde gevallen een cadeau. Informeer ons als u een bestaansfeest viert.

Actueel

aanpassingen corona maatregelen sport Heerlen

meer lezen >

Meer over sport in Heerlen

Lees hier meer achtergrondinformatie over sport in Heerlen.

meer lezen >

In de spotlight

Corona Helpdesk voor sportclubs - Huis voor de Sport Limburg

meer lezen >