Partners in sport: Heerlen STAND-BY! en JENS

Sportbeleid staat niet op zichzelf. Sport en bewegen maakt dat mensen gemakkelijker deel kunnen nemen aan de samenleving. Sport en bewegen dragen bij aan gezond opgroeien. Sport en bewegen bij kinderen draagt bij aan de lichamelijke en mentale ontwikkeling van kinderen. Sport en beweegprogramma’s kunnen zorg beperken of effectiever maken. Sport en bewegen verlaagt de kans op sociaal isolement en sociaal-emotionele klachten. Bij de zorg, jeugdzorg en welzijnsorganisaties in Heerlen heeft sport en bewegen dan ook de aandacht.

Heerlen STAND-BY! en sport

Sinds 1 januari 2017 werken zorg- en welzijnsorganisaties in Heerlen met elkaar samen in de coöperatie Heerlen STAND-BY! Heerlen STAND-BY! is géén nieuwe organisatie maar een samenwerkingsverband, waarin de leden hun kennis, kunde, expertise, medewerkers en middelen gebundeld hebben. Gezamenlijk bieden we ondersteuning in het kader van de Wmo aan burgers van 18 jaar en ouder in Heerlen. Hiertoe voeren we welzijnsactiviteiten en activiteiten in het kader van de Wmo uit.

STAND-BY! draagt bij aan duurzame, preventieve en betaalbare welzijnsdiensten en zorg in de gemeente Heerlen en een betere gezondheid van de Heerlense bevolking. De vraag van de Heerlense inwoner is daarbij ons uitgangspunt. Die vraag bekijken we vanuit de brede benadering van positieve gezondheid. Aan de hand van 6 dimensies kijken we naar het vermogen van mensen om met de uitdagingen in het leven om te gaan. Op elk van deze dimensies kan sport en bewegen een preventief effect hebben.

Het komt echter zelden voor dat een inwoner zich specifiek meldt met een vraag op het gebied van sport en beweging. Terwijl sport en beweging juist wél vaak een mogelijk oplossing biedt.

Samen werken aan breed aanbod

  • Heerlen STAND-BY! heeft een breed en gedifferentieerd aanbod van beweeg- en sportactiviteiten dat door de vaak lage kosten voor veel mensen toegankelijk is. Zo zijn er bijvoorbeeld beweegactiviteiten voor ouderen (MBVO), mensen met de ziekte van Parkinson, COPD en dementie.
  • We zien samenwerken en verbinden als een essentieel onderdeel van onze werkwijze. Op het gebied van sport en beweging werken we onder andere samen met sportverenigingen, commerciële sportorganisaties, paramedici, zoals fysio- en ergotherapeuten en zelfregiegroepen.

De ambities

  • We bundelen het sport- en beweegaanbod per buurt en maken dit online beschikbaar.
  • We besteden meer aandacht aan sport en beweging als oplossingsrichting voor een hulpvraag van Heerlense inwoners.
  • We investeren in de kennis van het sportaanbod bij onze medewerkers in de buurten, zodat het sport- en beweegaanbod een vanzelfsprekend onderdeel wordt van de oplossing van de hulpvraag. We werken hiervoor nauw samen met de sportconsulenten van Heel Heerlen Beweegt.
  • We versterken onze verbinding met het sportnetwerk in Heerlen en investeren vooral in de samenwerking met verenigingen.

Meer weten?

Kijk op www.heerlenstandby.nl voor meer informatie en onze contactgegevens.

JENS en sport

JENS biedt jeugdhulp in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. We geloven in de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze jongeren veilig, gezond en zo normaal mogelijk te laten opgroeien, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen voor een fijne stabiele toekomst.

We zijn te vinden op plekken waar ouders, jongeren en kinderen het vaakst zijn: op de peuterspeelzaal, bij het kinderdagverblijf of de school, in het gezin of in de buurt of wijk.

Zo zijn we altijd dichtbij.

We zien het als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om jongeren gezond en veilig te laten opgroeien. Daarom werken we samen: met de jongere zelf, het gezin, de buurt en de school. We bundelen krachten om aan duurzame oplossingen te werken. We brengen expertise bij elkaar omdat we samen meer kunnen dan alleen. Dat doen we ook op het gebied van sporten en bewegen.

Naschools sporten en bewegen in je eigen buurt

Kinderen met én zonder zorgvraag moeten samen veilig en gezond kunnen opgroeien en met elkaar kunnen spelen in hun eigen buurt. Ieder kind moet kunnen deelnemen aan het normale leven, waar sporten en bewegen een onderdeel van is. We werken hiervoor nauw samen met de sportconsulenten van Heel Heerlen Beweegt.

Om dat te bereiken, doen we het volgende:

  • We ondersteunen sportvoorzieningen in de buurt als dat nodig is om ervoor te zorgen dat ieder kind mee kan doen.
  • We nodigen sportaanbieders uit om kennismakingslessen te geven op onze naschoolse begeleidings- en behandelingsgroepen (ROOTZ) en stimuleren kinderen om hieraan mee te doen.
  • Tijdens deze lessen is er altijd een medewerker van JENS aanwezig die de trainer van de vereniging coacht in het omgaan met de verschillende achtergronden van de kinderen.
  • We brengen gezinnen die wij begeleiden in contact met de sportvoorzieningen in hun eigen buurt.

Zo zorgen wij ervoor dat kinderen en hun ouders kennismaken met sportaanbieders in de buurt en de kinderen hun talenten op het gebied van sport en bewegen ontdekken. Ook maken we de stap naar sportaanbieders in de buurt gemakkelijker. Tegelijkertijd bieden we sportaanbieders handvatten om met verschillende doelgroepen te werken, zodat ieder kind terecht kan bij hun vereniging.

Meer over JENS

Wilt u meer weten over JENS? Kijk dan op www.jenshelpt.nl of volg ons op Facebook of LinkedIn.

Logo STAND BY RGB 01
Balkon Workout Corona samen met Anytime Fitness1
Sport en Beweeginloop 2019 Heerlerheide1
Jeu de Boules A Gene Bek 31
JENS
Kickboksen met Hoyers Gym tijden Coronatijden1
Mamafit tijdens Sjpruutcafe1
Breakdance met HFC tijdens Coronasports1

Actueel

Maatschappelijke Dienst Tijd Sport

meer lezen >

Meer over sport in Heerlen

Lees hier meer achtergrondinformatie over sport in Heerlen.

meer lezen >

In de spotlight

Nieuw in Heerlen : Verenigingsondersteuning

meer lezen >