Sportevenementen

Heerlen kent mooie en bijzondere sportevenementen. Sportevenementen maken mensen enthousiast voor een sport maar zijn ook een middel om de stad te promoten. Houd hiervoor de agenda in de gaten.

We streven naar een gevarieerd aanbod. We verlenen in bepaalde gevallen een subsidie voor het organiseren van sportevenementen.

Qua grootschalige evenementen zetten we vooral in op wielersport en urban sports. Onder urban sports verstaan we zowel de zogenaamde extreme sports als sporten die in een Urbansetting kunnen plaatsvinden. Ook ondersteunen we internationale evenementen van de Heerlense topsportverenigingen. We willen een gevarieerd aanbod met een mix van sportevenementen gericht op deelname (zelf sporten) en gericht op publiek (kijken naar). We willen variatie in het breedtesport evenementenaanbod zodat zoveel mogelijk Heerlenaren kunnen meedoen. Sportevenementen gericht op een groot aantal kijkers leveren levendigheid in de stad. Die evenementen zijn een plek waar (top)sporters een podium wordt geboden om te excelleren en waar toeschouwers naartoe komen om te genieten. Ook bij deze evenementen willen we een randprogramma dat mensen uitnodigt om zelf te sporten en bewegen.

Er zijn voorwaarden verbonden aan het krijgen van subsidie

Het evenement moet passen binnen bovenstaand beleid. De (maximale) hoogte van de subsidie is gekoppeld aan o.a. het aantal bezoekers en de financiële draagkracht van een organisatie. Wanneer u in aanmerking komt voor een subsidie staat in de beleidsregel subsidiering evenementen. Per jaar is er een vast bedrag vastgesteld.

Actueel

Winnaars Nationale Sportinnovator Prijs 2023: ‘Een (sociaal) veilig sportklimaat’ bekend

meer lezen >

Meer over sport in Heerlen

Lees hier meer achtergrondinformatie over sport in Heerlen.

meer lezen >

In de spotlight

Nieuw in Heerlen : Verenigingsondersteuning

meer lezen >