Professionalisering Sportplatform Heerlen

Begin 2020 is de sportraad gestart met procesbegeleiding vanuit het Sportakkoord Heerlen & NOC*NSF om te komen tot een orgaan dat beter aansluit op de huidige markt en vraagstukken. Inmiddels is het project afgerond, het reglement aangepast, de leden benoemd en kan de sportraad in de nieuwe vorm aan de slag. Het werkt is zeker niet af maar er ligt een mooi fundament om verder te bouwen aan een gezonde sportraad.

De afgelopen jaren was dit adviesorgaan bekend onder de naam Regiegroep Sportplatform Heerlen. Vanaf nu gaat men verder onder de naam Sportraad.

Sportraad Heerlen is een adviesorgaan voor sportbeleid in Gemeente Heerlen. De sportraad wordt gevormd door vertegenwoordigers uit verschillende sectoren die een grote affiniteit hebben met sport en sportstimulering in Heerlen.

Meer informatie Sportraad Heerlen

Actueel

Winnaars Nationale Sportinnovator Prijs 2023: ‘Een (sociaal) veilig sportklimaat’ bekend

meer lezen >

Meer over sport in Heerlen

Lees hier meer achtergrondinformatie over sport in Heerlen.

meer lezen >

In de spotlight

Nieuw in Heerlen : Verenigingsondersteuning

meer lezen >